1. Analýza 2 povrchov, farebné rozlíšenie plochy/objemu výkopu a násypu (číselné vyjadrenie plochy/objemu) (VIP + TIP TOP VIP)
  Pre potrebu analýzy rozdielu objemov dvoch povrchov je možné postupovať nasledovným spôsobom....

 2. Šírka stôp priečnych rezov na šírku koridoru/zemného telesa/povrchu (VIP + TIP TOP VIP)
  Ak potrebujeme mať šírku stôp PR presne vymedzenú šírkou koridoru/zemného telesa alebo povrchu, postupujeme nasledovne....

 3. Založenie projektu a prvotné nastavenia v ROHR2 (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme ako správne postupovať pri zakladaný projektu v programe ROHR2...

 4. Pridávanie ovládacieho prvku ventilu (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme ako pridať do katalógu ovládací prvok ventilu (Actuator) a následne ho k danému ventilu aj priradiť....

 5. Popis bodov (výška, poradové číslo) vo výkrese z DXF formátu
  Bežným výmenným formátom medzi geodetmi/katastrom je DXF, kde môžu byť body vykreslené ako 3D ACAD body....

 6. Prázdna paleta Vlastností
  Pri úpravách objektov sa v AutoCADe veľmi často používa paleta Vlastností/Properties. Ak sa vám po výbere objektov paleta deaktivuje – ostane prázdna, bez vlastností vybratých objektov, je to celkom problém – nakoľko hromadná zmena vlastností je nemožná....

 7. Pokročilé čistenie výkresov (VIP + TIP TOP VIP)
  Čistenie výkresov príkazom ČISTI (_PURGE) väčšina z nás, používateľov AutoCADu, určite pozná a určite aj používa. Ako funguje samotný príkaz sme si popísali v predošlom Tipe. To ale nie je všetko, čo tento príkaz dokáže........

 8. Príkaz Otevřít/Open funguje len cez príkazový riadok
  Občas sa to v AutoCADe proste stane. A možno ste to viacerí zažili už aj na vlastnej „koži“. Chcete si otvoriť výkres pomocou štandardného príkazu Otevřít/Open a nič. Čakáte na dialógové okno a to akosi neprichádza......

 9. Čistenie výkresov
  Čistenie výkresov je veľmi zaujímavý nástroj AutoCADu. Umožňuje z výkresu odstrániť nepoužívané objekty, alebo skôr to môžeme nazvať nastavenia. Čistiť je možné napríklad nepoužívané bloky, hladiny, štýly pre texty, kóty, odkazy, tabuľky, nepoužívané definície čiar a tvary....

 10. Civil 3D 2016 – zmena štýlu návrhových línií koridoru
  Vo verzii 2016 je systémová chyba a nie je možné zmeniť/nastaviť NL vo Vlastnostiach koridoru – karta Návrhové línie....

 11. Počet záznamov : 562     |<<<   <<   <   [1 / 57]   >   >>   >>>|