1. Prázdna paleta Vlastností
  Pri úpravách objektov sa v AutoCADe veľmi často používa paleta Vlastností/Properties. Ak sa vám po výbere objektov paleta deaktivuje – ostane prázdna, bez vlastností vybratých objektov, je to celkom problém – nakoľko hromadná zmena vlastností je nemožná....

 2. Pokročilé čistenie výkresov (VIP + TIP TOP VIP)
  Čistenie výkresov príkazom ČISTI (_PURGE) väčšina z nás, používateľov AutoCADu, určite pozná a určite aj používa. Ako funguje samotný príkaz sme si popísali v predošlom Tipe. To ale nie je všetko, čo tento príkaz dokáže........

 3. Príkaz Otevřít/Open funguje len cez príkazový riadok
  Občas sa to v AutoCADe proste stane. A možno ste to viacerí zažili už aj na vlastnej „koži“. Chcete si otvoriť výkres pomocou štandardného príkazu Otevřít/Open a nič. Čakáte na dialógové okno a to akosi neprichádza......

 4. Čistenie výkresov
  Čistenie výkresov je veľmi zaujímavý nástroj AutoCADu. Umožňuje z výkresu odstrániť nepoužívané objekty, alebo skôr to môžeme nazvať nastavenia. Čistiť je možné napríklad nepoužívané bloky, hladiny, štýly pre texty, kóty, odkazy, tabuľky, nepoužívané definície čiar a tvary....

 5. Odstránenie duplicít z výkresov (VIP + TIP TOP VIP)
  V predošlom Tipe sme si povedali o duplicitách,resp. o prekrývajúcich sa objektoch v našich výkresoch DWG. V tomto Tipe si povieme, ako tieto duplicity čo najjednoduchšie odstrániť....

 6. Duplicitné objekty vo výkresoch
  Niekedy sa môže stať, že váš výkres DWG obsahuje akosi príliš veľa objektov, o čom hovorí aj vyššia veľkosť samotného súboru (ako vyššia – to závisí od množstva objektov). Tým „príliš veľa objektov“ myslím duplicitné objekty – zdvojené čiary, krivky, kružnice,....A niekedy nieže zdvojené, ale aj 5-6 krát ten istý objekt v tej istej pozícii. Vyberiete si úsečku a zrazu v palete Vlastností zistíte, že ste vlastne vybrali 4 úsečky. Čo s tým?...

 7. Bloky s atribútmi sa po zmene neaktualizujú! (VIP + TIP TOP VIP)
  AutoCAD nám – používateľom – umožňuje zefektívniť si prácu v AutoCADe napríklad aj pomocou blokov. Či už dynamických alebo statických, či už s atribútmi alebo aj bez nich. A okrem jednoduchej tvorby blokov nám AutoCAD ponúka (čo je veľmi podstatné a dôležité) aj ich jednoduchú úpravu. A tu môžeme naraziť na zásadný problém – po úprave bloku s atribútmi sa tieto zmeny v už vložených blokoch vo výkrese neaplikujú! Blok sa odmietne aktualizovať! Pričom bloky bez atribútov s tým nikdy problém nemajú. Prečo je to tak a ako to riešiť? Všetko sa dozviete v tomto Tipe :-)...

 8. Ako sa zbaviť komentárov v PDF súborov (AutoCAD/LT 2016) (VIP + TIP TOP VIP)
  PDF súbory je možné z AutoCADu (vrátane LT) generovať už veľmi dlho. Zo začiatku tvorba PDF súborov robila aj trochu problémy (do verzie 2009 vrátane), od verzie 2010 je tu už ale v poriadku. Nové verzie AutoCADov 2016 však priniesli jednu nenápadnú úpravu vytvorených PDF súborov....

 9. Kóty v AutoCADe a žlté štvorčeky (VIP + TIP TOP VIP)
  Asi ste to už aj sami zažili. Vložíte do výkresu kótu a bum – pri texte kóty sa objaví žltý štvorček s výkričníkom! Asi nejaký problém s kótou, ktorého ale nie ste si vedomí – však kótu ste vložili úplne rovnako ako už tisíc krát pred tým. Dáte REGEN a nič, žltá značka tam stále „visí“ a nejde sa jej akosi zbaviť. Aspoň že neotravuje pri tlači :-)...

 10. Resetovanie zoznamu posledných súborov v AutoCADe (VIP + TIP TOP VIP)
  AutoCAD si podobne ako aj iné aplikácie vytvára zoznam otvorených (použitých) súborov. Ten sa môže zobrazovať buď v Prehliadači ponúk alebo v ponuke Soubor. No a časom sa zoznam napĺňa, súbory sa v ňom množia, niektoré sa vymažú, presunú, premenujú a potom to v zozname len zavadzia. V tomto Tipe si ukážeme, ako je možné tento zoznam obnoviť (resetovať), resp. prispôsobiť....

 11. Počet záznamov : 50     |<<<   <<   <   [1 / 5]   >   >>   >>>|