1. Jednokrídlové dvere (VIP + TIP TOP VIP)
  Dynamický blok jednokrídlových dverí, ktorý umožňuje zmenu otvárania, zrkadlenie dverí, zmenu šírky zárubne, zmenu šírky dverí, rôzne spôsoby zobrazenia dverí (s prahom, bez prahu, s popisom, bez popisu), popis dverí si automaticky prečíta a vypíše šírku dverí a stranu otvárania (P/L).
  Blok je vo formáte DWG2013.

 2. Drstnosť (značky)
  Značka drsnosti vytvorená ako blok umožňujúca nastavenie pre druh obrábania atď.

 3. MultiOdkaz (VIP + TIP TOP VIP)
  Dynmický blok Multiodkazu závislý od mierok. Umožňuje výber rámčeka (bez, kružnica, štvorec), umožňuje zmenu dĺžky rámčeka, natočenie, naťahovanie odkazovej čiary a čiary predĺženia.

  Tento blok je vhodným doplnkom pre klasické multiodkazy.

  Blok je formáte DWG2010.

 4. Inovovaná automatická výšková kóta (VIP + TIP TOP VIP)
  Dynamický blok výškovej kóty, zmena orientácie (zrkadlenie), prepnutie horného a dolného zobrazenia a hlavne AUTOMATICKÉ odčítanie výškovej úrovne od zvoleného bodu.
  V plnej verzii AutoCADu použite na vloženie tohto bloku pripravené makro (je pribalené), v LT verzii (použiteľné samozrejme aj v plnom AutoCADe) odporúčam urobiť si vlastnú paletu v Palete nástrojov a pripraviť si použitie tohto bloku priamo v palete.
  Blok je vytvorený vo verzii DWG2010.

 5. Okno - pôdorys + popis (VIP + TIP TOP VIP)
  Dynamický blok okna zobrazeného v pôdoryse. Oknu je možné meniť dĺžku, vzhľad (jednoduché, zdvojené, dvojité, sklobetón), zapnúť/vypnúť popisy, automaticky zarovnať v stene, meniť šírku steny, do ktorej sa umiestni atď.
  Blok obsahuje pripravené všetky potrebné atribúty na vyhodnotenie okien (sú neviditeľné).

  Blok je vytvorený vo formáte DWG2010.

 6. Popis miestností (VIP + TIP TOP VIP)
  Blok popisu miestností v dvoch alternatívach. Blok je závislý od mierok (je možné zrušiť, doplniť,...)
  Blok je vo formáte DWG2010.

 7. Bod
  Blok bodu, závislý od mierok (vo výkrese sú pripravené základné mierky pre milimetre a metre).
  Zadefinovaný v mierke 1:1. Blok obsahu jeden atribúť pre označenie bodu, tento atribút je vo výkrese viditeľný a je možné s ním nezávisle od bloku pohybovať (v prípade, ak by zasahoval do inej grafiky, je možné označenie presunúť bez nutnosti rozbíjať blok).
  Z bloku je možné vyhodnotiť súradnice XYZ do výkresu (do Tabuľky), resp. do Excelu (cez Extrahovanie dát).

 8. barova stolicka
  3d barova stolicka s operadlom

 9. Počet záznamov : 52     |<<<   <<   <   [1 / 6]   >   >>   >>>|    
     

Počet príspevkov: 18806
Počet registrovaných: 15113
Počet prihlásených: 10