1. Založenie projektu a prvotné nastavenia v ROHR2 (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme ako správne postupovať pri zakladaný projektu v programe ROHR2...

 2. Pridávanie ovládacieho prvku ventilu (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme ako pridať do katalógu ovládací prvok ventilu (Actuator) a následne ho k danému ventilu aj priradiť....

 3. Nastavenie Tagu potrubnej línie v Izometrii (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme jeden zo spôsobov ako si nastaviť pomenovanie (Tag) potrubných línií v Izometrických výkresoch, konkrétne presne tak ako je nastavený Tagovací systém pri 3D modelovaní.
  ...

 4. Špirálové schodisko okolo nádoby (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku si ukážeme, ako vytvoriť špirálové chody okolo nádoby, vzhľadom na to že v AutoCADe Plant 3D nie je priamy nástroj na vytvorenie tohto typu schodov....

 5. Vlastné P&ID mapovanie (TIP TOP VIP)
  P&ID mapovanie je užitočnou funkciou k prenášaniu dát, ktoré ste zadali v P&ID schéme do 3D modelu. Toto mapovanie je riadené na základe istých princípov, ktoré je však možné užívaťeľsky meniť....

 6. Priradenie vlastného Izometrického symbolu k 3D komponentu (TIP TOP VIP)
  AutoCad Plant 3D obsahuje pri tvorbe Izometrie širokú databázu symbolov, ktoré sú priradené k 3D komponentom. Mnohokrát však máme špeciálne požiadavky na to, ako by tieto symboly mali vyzerať. ...

 7. Dynamický P&ID symbol (TIP TOP VIP)
  V tomto príspevku sa zaoberám vytvorením vlastného P&ID dynamického symbol zariadenia na meranie alebo reguláciu, ktorá je pripojená priamo na potrubnú líniu. Ukážem vám ako si vytvoriť značku, kde môže kombinovať rôzne typy meranej veličiny a pretekajúceho média....

 8. Rozdelenie potrubnej línie pri izometrii (VIP + TIP TOP VIP)
  Pri vytváraní Izometrických výkresov môže nastať situácia, kedy nepotrebujete vytvoriť Izometriu z celej potrubnej línie, ale iba z jej časti. Presne pre takéto situácie je určená funkcia Break Point (deliaci bod)....

 9. Catalog editor - časť 1. (VIP + TIP TOP VIP)
  Ak chceme použiť v projekte objekt, ktorý sa nenachádza v katalógoch obsiahnutých v Autocad Plant 3D, dá sa požadovaný objekt zečleniť priamo do projektu a katalógu nasledovným spôsobom....

 10. Počet záznamov : 58     |<<<   <<   <   [1 / 6]   >   >>   >>>|