1. Príkaz „Tažení“.
  Príkaz „Tažení“ vytvára teleso ťahaním jedného alebo viacero profilov náčrtu po istej trajektórií....

 2. Príkaz „Kopírovať objekt“.
  Tento príkaz v zostave slúži na kopírovanie povrchu alebo kopírovanie telesa z jednej súčastí do druhej....

 3. Príkaz „Rozdeliť“
  Pomocou tohto príkazu môžeme rozdeliť plochy súčiastok, prípadne orezať a odstrániť niektoré časti súčiastky alebo ju rozdeliť na niekoľko telies....

 4. Šablónovanie
  Šablonovaním sa vytvárajú modely, ktoré by bolo zložité inak modelovať.
  Model vytvorený šablonovaním je vytvorený spojením viacerých profilov , ktoré môžu byť aj v rôznych rovinách.
  ...

 5. Zobrazenie súčiastky v reze
  Často je potrebné vytvoriť rez na súčiastke hlavne kvôli jej zložitému tvaru. ...

 6. Príkaz „Zrcadlení“
  Tento príkaz slúži na vytvorenie kópie náčrtu, zrkadlenú cez os....

 7. Príkaz „Rotace“
  Pomocou rotácie jedného alebo viacerých náčrtových profilov okolo osi vytvorí teleso....

 8. Uhol (stupeň-minúta-sekunda)
  V Inventore sa dá okrem klasických desatinných uhlov zadať aj uhol aj vo forme stupne - minúty - sekundy. ...

 9. Príkaz „Automatické pozície“
  V tomto článku si ukážeme ako automaticky vytvoriť pozície na dané súčiastky v zostave....

 10. Zafarbenie telesa vo výkrese
  Ako vytvoriť zafarbenú súčiastku, prípadne celú zostavu v pohľade na výkrese ? To si ukážeme v tomto článku.
  ...

 11. Počet záznamov : 142     |<<<   <<   <   [1 / 15]   >   >>   >>>|