1. Analýza 2 povrchov, farebné rozlíšenie plochy/objemu výkopu a násypu (číselné vyjadrenie plochy/objemu) (VIP + TIP TOP VIP)
  Pre potrebu analýzy rozdielu objemov dvoch povrchov je možné postupovať nasledovným spôsobom....

 2. Šírka stôp priečnych rezov na šírku koridoru/zemného telesa/povrchu (VIP + TIP TOP VIP)
  Ak potrebujeme mať šírku stôp PR presne vymedzenú šírkou koridoru/zemného telesa alebo povrchu, postupujeme nasledovne....

 3. Popis bodov (výška, poradové číslo) vo výkrese z DXF formátu
  Bežným výmenným formátom medzi geodetmi/katastrom je DXF, kde môžu byť body vykreslené ako 3D ACAD body....

 4. Civil 3D 2016 – zmena štýlu návrhových línií koridoru
  Vo verzii 2016 je systémová chyba a nie je možné zmeniť/nastaviť NL vo Vlastnostiach koridoru – karta Návrhové línie....

 5. Výšky z textu – redukovaná výška, medzera ako desatinný oddeľovač
  Tvorba 3D povrchu z 2D podkladov – text popisujúci redukovanú výšku bodu....

 6. Export Civil povrchu do DXF formátu
  Ak je potrebné exportovať dáta do DXF formátu, je potrebné takto exportované Civil objekty vhodne pripraviť....

 7. Rozšírenie trasy na začiatku/konci oblúka, správna poloha a dĺžka nábehov (VIP + TIP TOP VIP)
  Ak potrebujeme rozšíriť jazdný pruh po oboch stranách rôznym odsadením a funkcia rozšírenie vypisuje „Žádné řešení“, postupujeme nasledovne....

 8. Nepresné umiestnenie online mapy v Civil 2014 (Geopozice)
  V 2014 verzii sa môže napriek hotfix-u (Geolocation_OnlineMap_Hotfix) vyskytnúť chyba v polohe naimportovanej mapy cez funkciu Geopozice....

 9. Nefunkčná funkcia Geopozice v Civil 3D 2016
  Ak sa vyskytne problém s načítaním online mapy vo verzii 2016, postupujeme nasledovne....

 10. Import/export KML (KMZ) súboru do Civil-u (VIP + TIP TOP VIP)
  Od verzie 2013 Civil 3D neponúka priamu funkciu import/export Google Earth. S 2014 verziou prišla nová funkcionalita Geopozice, ktorá používa Bing mapy. KML/KMZ súbory sú formátom aplikácie Google Earth pre prenos máp, povrchov, značiek, informácií a pod. KMZ je spakovaný (zip) KML súbor....

 11. Počet záznamov : 242     |<<<   <<   <   [1 / 25]   >   >>   >>>|